KULLANIM KOŞULLARI

1-Bu sitedeki tüm içerik; her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere her türlü bilgi ve belge, ticari marka ve bunlara bağlı her türlü fikri mülkiyet ve başkaca haklar Pakay Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi, Dış Ti. Ltd. Şti.’ne aittir. (buradan sonra PAKAY olarak anılacaktır). Yukarıda sayılan veya sayılanlarla kısıtlı olmamak üzere site kapsamındaki her türlü unsurun PAKAY’ın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması yasaktır. Sitenin sayfalarının yazıcıdan çıktısı sadece kişisel gerekçelerle, kar amacı ve ticari amaç olmaksızın alınabilir. Bu sitede yer alan içerikte yer alan unsurlardan herhangi biri görüntü, yazı, bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz.

2-PAKAY‘ın web sitesindeki bağlantılar sizi PAKAY ağının dışına götürebilir. PAKAY, bu sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak, hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet kapsamında bildirilmektedir. PAKAY, bağlantısını verdiği sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. PAKAY bu sitelere erişim veya bu sitelerin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, zarar, ziyan, tazminat, cezai şarttan dolayı sorumlu tutulamaz.

3-Bu sitede yer alan tüm unsurlar; sadece bilgi verme amacıyla sunulmaktadır. PAKAY duyuru yapmadan bilgi, materyal, şartname, model, kullanılabilirlik konularında istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. PAKAY; bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu, geçerliliğini, bu bilgilerin eksik veya güncel olup olmadığını garanti ve taahhüt etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten, bu nedenle doğabilecek zarardan PAKAY kesinlikle sorumlu değildir.

4-İnternet aracılığıyla PAKAY ‘a ilettiğiniz her tür bilginin (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, vb dahil), size veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, sınırsız kullanım hakkı, fikri mülkiyet hukukundan tüm hak ve yetkileri PAKAY ‘a geçecektir. Ayrıca, bu tür bilgilerin PAKAY tarafından gizli tutulması zorunda değildir.

5-18 yaşından küçüklerin, PAKAY ’ın Web Sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından PAKAY sorumlu değildir.

6-Bu sitede belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi/kişiler PAKAY ’ın doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

7-İş bu anlaşmanın uygulanmasından ve yorumlanmasından doğacak her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı uygulanacak olup ihtilafların hallinde tek yetkili mercii İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Bize Ulaşın | Site Haritası

2021 Pakay tüm hakları saklıdır.